Εκτύπωση αυτής της σελίδας
Οἱ Γάλλοι σφυρίζουν Ἑλληνικά,

Οἱ Γάλλοι σφυρίζουν Ἑλληνικά,

Βαθμολογήστε αυτό το άρθρο
(0 ψήφοι)

Οἱ Γάλλοι σφυρίζουν Ἑλληνικά,

κι' ἐμεῖς χορεύουμε Τούρκικους ἀμανέδες 

μέ συνοδεία Γερμανικά καί Ἀμερικάνικα νταούλια !!!...

Ἑλληνικά σφυρίζουν Αἰγύπτιοι, Ἂραβες, Ἰσραήλ, Ρῶσοι, Αὐστριακοί καί ὃλοι οἱ λαοί τοῦ κόσμου πού κατάλαβαν τήν μεγάλη πλεκτάνη σε βάρος τῶν Ἑλλήνων ἡ ὁποία σχεδιάστηκε καί ἐκτελεῖται ἀπό σκοτεινά κέντρα τα ὁποία σήμερα ἒχουν τήν ἓδρα τους στήν Γερμανία καί στίς ΗΠΑ 

Κι' ἐμεῖς ὡς λαός τί κάνουμε ; 

 

Κανένας βέβαια δέν δέχεται συνειδητά αὐτόν τόν διασυρμό ἐκτός ἀπό μία μειοψηφία  ἀμόρφωτων ἐπαγγελματιῶν τῆς "παιδείας" τούς ὁποίους ἒφτιαξαν τά κόμματα ὑπηρέτες καί τοποθέτησαν στά σχολεῖα και στα πανεπιστήμια γιά να προωθοῦν στούς νέους τίς ἰδέες τοῦ "ἀντιμηλιταρισμοῦ" καί τῆς "εἰρήνης" πού ἀπολαμβάνουν οἱ ἂοπλοι ὃταν βρίσκονται μπροστά σε ὁπλισμένους καί μάλλιστα μέ ἱστορία κακοποιούς, νά  προωθοῦν τόν "ἀνθρωπισμό" ἀπέναντι στά ὂργανα τῶν κατακτητῶν, τήν κάθε μορφῆς διαστροφή και τήν ἀπαξιώσι ἀπέναντι στά προβλήμα τῶν ἀνθρώπων οἱ ὁποίοι τούς συντηροῦν, νά ὑπονομεύουν τήν ἱστορία μας, τίς ἀρχές τοῦ ἒθνους καί ὃ,τι δήποτε στηρίζει τήν δημιουργικότητα  καί τήν ἐθνική μας διαδρομή !

Ὃλοι αὐτοί, ἒχουν το πάνω χέρι, θορυβοῦν καί μεγαλοποιεῖται ὁ θόρυβος ἀπό τά ΜΜΕ δίνοντας ἐντύπωσι ὃτι ἀποτελοῦν τόν κόσμο γιά να κερδίζουν τούς ἀπληροφόρητους, μισθοδοτοῦνται ἀπό τά δημόσια ταμεῖα καί δέν ξέρουμε ἀπό ποῦ ἀλλοῦ... 

Ὃλους αὐτούς, τί τούς συνδέει με τον ἀγρότη παραγωγό τοῦ ὁποίου ἡ οἰκονομία στηριζόταν παραδοσιακά στήν ἀγορά τῆς Ρωσίας καί τώρα πού φθάσαμε ὡς το ἐμπάργκο ἒμειναν ἀπούλητα τά προϊόντα του ;

Ὃπως φυσικά δέν τούς ἐνδιαφέρει σήμερα ἡ ὀφέλημη προσαρμογή στά νέα γεωπολιτικά δεδομένα τα ὁποία στο χέρι μας εἶναι να μᾶς δώσουν τήν εὐκαιρία να ἀνασάνουμε...

Εἶναι δραματικά ἀποῦσα ἡ ποδηγετούμενη ἀπό αὐτούς παιδεία σέ ὃλη της τήν ἒκτασι, δηλαδή ἀνώτατη, ἀνώτερη καί μέση, ἀπό τήν σατανική πλεκτάνη πού παίζεται σέ βάρος τῆς Ἑλλάδας στά ἐθνικά καί κοινωνικά πεδία!

Αὐτο, εἶναι ἓνα το κρατούμενο...

Τό δεύτερο που ἀποτελεῖ συνέχεια τοῦ πρώτου, εἶναι ἡ ἀπουσία πολιτικῆς παιδείας τῆς κοινωνίας ἡ ὁποία καθοδηγεῖται ἀπό ἓνα ἂθλιο σύστημα ἐπαγγελματικῆς προπαγανδιστικῆς ἐνημερώσεως .

Στά χρόνια τα παλαιότερα, στίς σχολές τῆς δημοσιογραφίας ἐδίδασκαν τήν ἀρχή ὃτι "τα γεγονότα εἶναι ἱερά, οἱ κρίσεις εἶναι προσωπικές" . 

Σήμερα, ἀποκρύπτουν γεγονότα, προβάλλουν ψέματα, διαστρέφουν καταστάσεις καί κατευθύνουν τίς μάζες μέσα ἀπο τόν ἐκφοβισμό ! 

Καί ἀφοῦ σπέρνουν διαβόλους, μετά κάνουν δημοσκοπήσεις γιά να εἰσπράξουν τούς θερισμούς ...

Καί γιά να μήν εἲμαστε ἐργαλεῖα τους ἂς καταλάβουμε ὃλοι ὃτι πρέπει να πετάξουμε τά βίσματα πού μᾶς συνδέουν μέ τά μέσα τους... Αὐτό, θά ἀποτελέσει μιά βαθιά μορφή ἐπαναστάσεως...

Καί πᾶμε στήν τρίτη παράμετρο.

Σέ κάθε κοινωνία, ἡ πυραμίδα τῶν ἀξιῶν εἶναι στενή ὃσο πάμε στήν κορυφή της... 

Τό πρόβλημα ἐδῶ εἶναι ὃτι οἱ ἂνθρωποι μέ ὑγιεῖς πολιτικές καί κοινωνικές συμπεριφορές, εἶναι κατακερματισμένοι σε παρατάξεις με ἀποτελεσμα να ἒχουν χάσει τήν δύναμι τοῦ ὂγκου.

Ἂς καταλάβουμε λοιπόν, ὃτι εἶναι ἐπεῖγον να βροῦμε ἓναν εὐρύτερο συντονισμό πάνω στά ἲδια θέματα πού φρονοῦν ὃλοι οἱ κατακερματισμένοι, σπάζοντας κάθε προκατάληψι ἡ ὁποία καλλιεργήθηκε ἀπό το σύστημα . 

Αὐτά εἶναι τά βασικά πού θά μᾶς ἐπιτρέψουν να συνειδητοποιήσουμε τήν πορεία καί την ἐνεργή συμμετοχή μας στα νέα δεδομένα στην γειτονιά μας καί στόν κόσμο. 

Δέν μπορεῖ να σείεται ὁ πλανήτης ἀπό τό τρίξιμο τῶν παλαιῶν καί βρώμικων θεμελείων συμμαχιῶν καί ἑταιρειῶν οἱ ὁποῖες κατακρεούργησαν λαούς, κι ἐμεῖς να ὁδηγούμεθα δέσμιοι στά ἐρείπια τους..

Ἡ Γερμανία μαζί με τήν αἰώνια σύμμαχό της Τουρκία, παίζουν τό ἒσχατο βρώμικο παιχνίδι ἒχοντας ἀπέναντι τους ὃλες αὐτές τις δυνάμεις ! 

Θα το πληρώσουν βέβαια,  ὃπως ἱστορικά πλήρωσαν οἱ πάντες τα ἀποτελέσματα τῆς ἀπληστίας καί τῆς ἀλαζονείας ! 

Καί εἶναι λυπηρό πού ὁ Γερμανικός λαός θα βιώσει τά χειρότερα !!!

Καί θά σιχαίνεται καί να μᾶς φτύσει ἡ ἱστορία ὃταν ταυτιζόμαστε μαζί τους γιά να πληρώσουμε τα ἀποτελέσματα τῆς ἡλιθιότητας καί ἂγνοιας...

Αὐτή την στιγμή οἱ Ἓλληνες δολοφονοῦνται με τα ΕΜΦΙΑ, μέ τόν αἰσχρότατο "φόρο ἐπιτηδεύματος", μέ τον δολοφονικό ΦΠΑ ὁ ὁποῖος ἀφοῦ ἒχει ξεζουμίσει τό εἰσὀδημα ἐν τῆς γενέσει, μετά σέ ληστεύουν με σαδιασμό σέ ὃ,τι σοῦ ἀπέμεινε με τον φόρο εἰσοδήματος καί μέ πανάθλιες ποινές σέ ὃλα τά ἐπίπεδα οἱ ὁποῖες ἒχουν σκοπο "να σοῦ βάλλουν μυαλό"...

Καί ὃλα αὐτά, ἐπειδή το κράτος τῆς Γερμανίας, ἐκεῖ πού μᾶς χρωστοῦσε,  μᾶς ἐπέβαλε ἓνα τεράστιο δισβάσταχτο ἂνομο χρέος  μέσα ἀπό τα μνημόνια μέ τά δουλόφρονα, ἀτιμώρητα μέχρι σήμερα Ἑλληνόφωνα ἐργαλεῖα του, με καταφανέστατο στόχο να μᾶς λυγίσει ἠθικά καί βιολογικά ἐξοντώνοντας ἒτσι τίς ἀντιδράσεις μας ἀπέναντι στόν προγραμματισμένο μας ὂλεθρο!

Οἱ σημερινοί "διάλογοι" λοιπόν μαζί με τίς κατόπιν ἐντολῆς ὑποχωρήσεις σέ ὃλα τα ἐθνικά θέματα, δέν εἶναι ἂσχετοι με τούς ΕΜΦΙΑ, τούς "φόρους ἐπιτηδεύματος" , τήν βαριά ποινικοποίησι τῆς ζωῆς μας ἀπό αὐτούς πού εἶναι βουτυχμένοι στήν ἀνομία, τίς ψευτοαναπτυξιακές φανφάρες πού ἀκολουθοῦν τήν προγραμματισμένη ἀπονεύρωσι τῆς οἰκονομίας... 

Ὃλοι αὐτοί οἱ βασανισμοί, σκοπεύουν να ἀτονίσουν τις ἀντιστάσεις μας ἀπέναντι στήν ἐθνική μας διάλυσι καί να καταλάβουν τό πεδίο εἰσαγόμενοι εἰσβολεῖς στούς ὁποίους κάνει πλάτες ὃλο σχεδόν τό γεμᾶτο ὑποκριτικές "ἀντιπαλότητες" ἑνιαῖο πολιτικό σύστημα με ἀπώτερο σκοπό να δημιουργηθεῖ ὁ ἂνευρος ἐλεγχόμενος παγκόσμιος ἀχταρμᾶς πού ἐπιβάλλουν τά πραγματικά του ἀφεντικά ...

Μέσα σ΄αὐτό τό κλῖμα τῆς ἰσοπεδώσεως τῆς ψυχῆς τῆς κοινωνίας, θεώρησαν οἱ κατασκευασμένοι πολιτικοί θεατρίνοι ὃτι θά προχωρήσουν στό ἒσχατο βῆμα πού τούς ἐπέβαλαν τά ἀφεντικά τους, οἱ "ἑταῖροι" μας ...

Δηλαδή, στόν "διάλογο" μ'αὐτούς πού ἒχουν παραβιάσει τήν κατοικία σου καί ἒχουν παγκόσμιες περγαμηνές ἀφερεγγυότητας, στήν ἀποδοχή τῶν ἐκβιασμῶν καί παραβιάσεων τους, στήν περιφρόνησι αὐτῶν με τους ὁποίους ἒχουμε ἀμοιβαία συμφέροντα καί τά ὁποία καθορίζουν τίς πραγματικές συμμαχίες  !

Ἀλλά αὐτό εἶναι ἡ ἀρχή τοῦ τέλους των ... Ἂς τό καταλάβουν ὃσοι τούς ὑπηρετοῦν καί οἱ ὁποίοι ἒχουν χρεωθεῖ τό κόστος τῆς περιπέτειας...

 

Πηγή: dermatas.blogspot.com

Διαβάστηκε 1284 φορές