Τι δείχνουν τα αναλυτικά στοιχεία του υπουργείου Οικονομικών.